October 16, 2023.
 
Special Program for Employment of Students (SPES) Pay Out,
 
Ang Bayan ng Calumpit, sa pangunguna ni Mayor Lem Faustino ay nakikiisa sa programa ng Department of Labor and Employment sa tinatawag na Special Program for Employment of Students o SPES sa ilalim ng Republic Act No 7323 na inamyendahan bilang Republic Act 9547 at 10917, at ito ay naglalayon na magbigay ng pansamantalang empleyo o trabaho para sa mga estudyanteng nangangailangan ng tulong pinansyal upang mapagpatuloy ang kanilang pag aaral.
At ngayong araw na ito, ay natanggap ng mga mag aaral na lumahok sa programa ang kanilang sweldo sa pag ganap ng trabahong iniatang sa kanila.