SERBISYONG MULA SA PUSO SA PIO CRUZCOSA. 🧡
 
Katuwang ang kanilang buong konseho ay isinagawa din natin ang unang batch ng “Serbisyong Mula sa Puso” People’s Day ng ating Mayor Lem Faustino sa Barangay Pio Cruzcosa kung saan tayo namahagi ng financial at medical assistance sa ating mga kababayan.
 
Upang hindi na kakailanganing mamasahe at magpagod ng ating mga benepisyaryong may diabetes papuntang munisipyo ay direkta na natin itong inihatid sa kanila. Tiniyak ni Mayor Lem na kagaya ng sa iba pang lugar ay may kasunod pa ang People’s Day sa Pio Cruzcosa at pinaalala nitong walang dapat piliin sa mga benepisyaryong nangangailangan ng serbisyong ito mula sa ating lokal na pamahalaan.
 
 

serbisyong mula sa puso "peoples day sa barangay"