Maraming salamat sa pag-imbita LGBTqia+ Calumpit para maging bahagi ng mahalagang pagtitipon niyo ngayong gabi, pero mas maraming salamat sa inyong di matatawarang ambag sa ating lipunan lalo na sa minamahal nating Bayan ng Calumpit, kung kaya’t asahan niyo na ang ating lokal na Pamahalaang Bayan ay kaisa niyo sa inyong adhikain at kami ay palagi ding handang tumindig para sa inyong kapakanan.

Asahan niyo na tayo ay gagawa ng mga resolusyon na magsusulong at mag-aangat sa antas ng inyong pamumuhay bilang LGBTqia+. Dahil kagaya ng lahat ng Calumpiteño, kayo din ay anak, kapatid at kaibigan na kumakalinga sa kapwa at nagmamahal. Bahagi din kayo sa aming dapat paglingkuran at kasama kayo sa pinapangarap nating magkaroon ng magandang kinabukasan.
Mabuhay po kayo!
 
source: Lem Faustino