Pagbati para sa ating mga bagong halal na Punong Barangay ng ating minamahal na Bayan ng Calumpit.

Dalangin po namin na gabayan nawa kayo ng ating Diyos Ama upang ang paglilingkod na inyong nais para sa inyong mga barangay ay maging kaaya-aya.

Asahan po ninyo na ang ating Lokal na Pamahalaang Bayan ay palaging nakaagapay sa inyo higit lalo kung ito ay sa ikabubuti ng inyong nasasakupan at sa kapakanan ng inyong Barangay.

Magtuwang-tuwang po tayo sa pagsulong ng ating minamahal na bayan!

#SULONGCalumpit
#TAASNOOKalumpitenyo
#BayanNgCalumpit 

Source: COMELEC CALUMPIT