Buong-puso nating binabati ang ating magaganda at magigiting na mga kababaihan ng Bayan ng Calumpit na kasapi ng ating Tiger Ladies sa pagdiriwang ninyo ng inyong unang anibersaryo. Maligaya tayong maging kabahagi sa makasaysayang pagdiriwang na ito upang makapagpasalamat sa walang-patid ninyong suporta at pagmamahal sa ating pagseserbisyong mula sa puso para sa mga Calumpiteños.

Naging malaki ang papel na ginagampanan ng Tiger Ladies sa pagpapatupad natin ng iba’t ibang mga proyekto at programa para sa ating mga kababayan tungo sa tinatamasa na nating pag-unlad at pag-asenso sa kasalukuyan. Hangad ko na lalo pang lumawak at tumibay ang inyong organisasyon at patuloy tayong magkaisa at paigtingin ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos upang mas maipdama natin ang ating pagmamahal sa ating bayan at mga kapwa Calumpiteños.

#SulongCalumpit

source: Lem Faustino