SUCOL

Maaaring ang pangalang “Sukol” ay hango sa salitang pagkakasukol o nasukol. Dahil sinasabing noong panahong ng pananakop ng mga dayuhan sa lugar na ito nasukol ng mga sundalong kastila sa mga katipunerong nagsilikas. Dahil dito ang pook ay nakilala sa tawag na sukol o lugar na nasukol.