STO. NIÑO

Hango sa pangalan ng patron ng pook na ito ang ngalan ng nayon. Ito ay ang banal na sanggol na mas kilala sa taguring Sto. Niño, kung saan ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ikatlong Linggo ng Enero.