SERGIO BAYAN

Ang pook na ito ay dating bahagi ng nayon ng Balite at San Antonio (ngayo`y Buguion). Dahil sa pagkakaisa at hangarin ng pagsasarili ipinasya nilang hilingin na hatiin ang mga nasabing nayon.
At bilang parangal sa kadakilaan ni Sergio S. Bayan, dating Punong Lungsod ng Baguio City, Kalihim ng Kagawaran ng mga Pagawaing Bayan at Lansangan (DPWH), at tubong Calumpit, Ipinagpasyang pangalanang “Sergio Bayan” ang nayong ito.