SAPANG BAYAN

Ayon sa tala ng ilang matatanda ng nayon, ang pook na ito ay dating bahagi ng kabayanan at ito ay napaliligiran ng mga sapa. Nang ito ay ihiwalay upang maging isang ganap na barangay minarapat ng mga naninirahan dito na ito ay tawaging “Sapang Bayan”.