SAN MIGUEL

Noong una ang ngalan ng nayon ay “Pinagbuhatan”, ngunit ito ay pinalitan ng San Miguel hango sa pangalan ng kanilang patrong si “San Miguel Arkanghel”. Maringal na ipinagdiriwang ang kapistahan ng kanilang patron tuwing ika-8 ng Mayo taun-taon.