SAN MARCOS

Ang ngalan ng pook na ito ay hango sa pangalan ng kanilang patrong si “San Marcos Evangelista” na kung tawagi`y “Apo Angko”. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng kanilang patron tuwing ika-25 ng Abril kasama ng mga nayon ng Palimbang at Pio Cruzcosa.