PUNGO

Noong panahon ng kastila ang mga sundalo ay naligaw sa pook na ito at ipinagtanong kung anong ngalan ng pook na nakaturo sa isang puno, hindi gaanong malakas ang pagkakabigkas at hindi rin gaanong malinaw ang kanilang pagka-iintindi sa salita kung kaya`t imbis na “Puno ay Pungo” ang kanilang naisulat nang itala ang pangalan ng mga pook.
Ayon naman sa isang salaysay ito ay hango sa salitang Bungo, dahil nang mga panahong gumawa ng mapa para sa pook na ito upang matugis ang mga gerilya, hugis bungo ang lumabas sa mapa. Ito ay naging Pungo dahil sa pilipit na dila ng mga dayuhan, at upang hindi rin katakutan ng mga tao ang pook na ito.