PIO CRUZCOSA

Si Tinyente Pio Cruzcosa ay tubong Calumpang, kilala siya sa kagitingan at katapangan noong panahon ng pag-aalsa laban sa mga dayuhan. Siya’y sinawing palad na napatay habang sinusuyod ang kumbento ng simbahan ng Calumpit upang hanapin ang nagtatagong dayuhan. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan ang dating tinatawag na “kalsadang putol” ay minarapat na pangalanang barangay “Pio Cruzcosa”.