PALIMBANG

Maaaring ang pangalan ng lugar na ito ay galing o hango sa salitang istampan o limbag. Dahil ayon sa ilang tala noon ang pook na ito ay dating palimbagan ng mga aklat at iba pa, kung kaya`t minarapat ng mga naninirahan dito na ito`y tawaging “Palimbag o Palimbang”.