MEYTO

Naitala na ang pangalang Meyto ay nanggaling sa pangalan ng isdang hito, kung saan isang dayuhang kastila ang nagtatanong sa isang mangingisda kung anong sitio ang kanyang kinaroroonan na ang isinagot ng nasabing mangingisda ay “may hito” sa pag-aakalang tinatanong ng dayuhan kung ano ang kanyang ginagawa.