MEYSULAO

Isang masukal na pook ito, putikan ang lupa sa tag-ulan kaya maraming isda ang nahuhuli rito. Gabi-gabi maraming dumarayo sa pook na ito upang mangisda. Mula sa malayo parang may prusisyong nagaganap sa pook na ito dahil sa nakahanay ang mga sulo o ilaw, dahil dito tinawag itong lugar na mayroong sulo o ilaw, hanggang sa ito ay pinaikli at naging “Meysulao”.