IBA O’ESTE

Dating bahagi ng nayon ng Iba Este dahilan sa ito ay nahahati ng ilog, ito ay pinaghiwalay ang nasa gawing silangan ay tinawag na “Iba Este” at ang isa naman sa gawing kanluran na tinawag namang “Iba O`Este”. Ang este at o’este ay hango sa salitang kastila na ang ibig sabihi’y silangan at kanluran.