IBA ESTE

Ang pangalan nayong ito ay hango sa mga halaman na kung tawagin ay “iba o malaiba” na noo’y mayabong na tumutubo sa pook na ito. Tinaguriang “Este” ibig sabihi’y iba sa silangan upang ipagkaiba sa mga barangay na may katulad ng ngalan.