GATBUCA

Hango sa dalawang salita, una ang “Gat” na nangangahulugang magiting o bayani. Ang “Buca/Boca” naman ay isang salitang kastila na nangangahulugang “bunganga”. Kapag ito ay pinagsama magiging “Gatbuca” nangangahulugan bayani ng pakikipag-usap.
Sinasabing si Gatbuca ay isang magiting na mamamayan na naninirahan sa pook na ito noong unang panahon kaya`t napagpasyahang ipangalan sakanya ang pook na ito.