FRANCES
 
Sinasabing minsan may isang banyagang pranses na nalunod sa ilog malapit sa pook na ito. Samantala isang sundalong kastila naman nagawi sa pook napansing nagkakagulo, siya’y lumapit at nagtanong kung ano ang pangalan ng pook, sa pag-aakala ng mga tao na ang tinatanong ng sundalo ay kung ano ang nangyayari sumagot ang mga tao ng “Frances, Frances” na ang ibig sabihi`y nalunod ang pranses, mula noon pinagalanan ang lugar na ito na barangay Frances.