CALUMPANG

Ang pinagmulan ng ngalan ng barangay ay mula sa isang malaking puno ng kalumpang na matatagpuan dito na siyang ginagawang palataandaan ng mga dumaraan sa lugar na ito. Kaya’t nakilala ang pook na ito sa taguring Calumpang na siya naring ipinangalan sa barangay na ito.