BUGUION

Ayon sa kwento noo’y may isang kastilang naglalakad, na nakarinig ng isang tunog “bog-bog-bog” sa lupa. Tinanong niya sa kasamang katutubo kung ano iyon? Sinagot naman siya ng “Bog iyon”. Dahil dito Bog iyon ang naging tawag sa pook na ito nang lumaon ay naging Buguion.