BALUNGAO

Buhat sa salitang “lungao o concave” na siyang hugis ng lupaing narito, kung kaya’t minarapat na tawaging Balungao ang nayong ito.